After the Revolution

10. februar

Første ordentlige session

Vi starter i et vertshus eid av Bors Thatchum. Vertshuset ligger ved kanten av skogen, nær en handelsvei som går gjennom skogen.
Det har skjedd noe på handelsveien, og Bors forteller om et gammelt vakttårn på veien hvor det tidligere har skjedd merkelige ting. Vi tar med oss en av sønnene til Bors for å etterforske.

Da vi kommer til Thisthill, hvor vakttårnet ligger, blir vi angrepet av tre orker. Vi dreper dem, men Mickael blir slått ut. Vi velger å trekke oss tilbake og sette opp en basecamp for å hvile og planlegge.

Comments

JonasEian JonasEian

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.