Main Page

Setting for Dungeons and Dragons-kampanje, våren 2015

Kim Arnes karakter, som er et menneske og en leiesoldat for firmaet Bluewater reddet Jonas sin karakter da Tyrannen raserte landsbyen hans. Kim Arne drepte Tyrannen, men har i det stille gitt Jonas æren for drapet, noe som Jonas nyter stor anerkjennelse for. Jonas regner Kim Arne som hans mentor. I opprøret mot Tyrannen regnes Kim Arne som Fidel, mens Jonas er Che.

Robert er hoffmagikeren til Tyrannen, en stilling som han kom til frivillig, men etter hvert har hans misnøye og motstand mot Tyrannen tiltatt, og han har blitt en del av kompaniet om jobbet mot, og styrtet, Tyrannen. Robert er for øvrig en alv.

Kirken har i lang tid støttet revolusjonen mot Tyrannen, der den karismatiske dvergmunken Andreas har spilt en nøkkelrolle for å få kirken over på de revolusjonære sin side. Andreas har tidligere reddet Kim Arne.

Tyrannen hyret Bluewater til å utføre ulike sikkerhetstjenester, det var slik Kim Arnes karakter fikk muligheten til å komme så nærme innpå Tyrannen som mulig. Han konsoliderte sin posisjon som rebell, og til slutt samlet han Bluewater til å utføre opprøret som dreper Tyrannen – sammen med Kirken og en tredjepart (fremdeles ukjent). Kim og Robert har konspirert mot Tyrannen gjennom sitt arbeid for Tyrannen.

Andreas har brutt inn i situasjoner der Jonas har blitt plaget, slått og mobbet på gaten i byen (Jonas er cirka 16 år gammel når spillet starter). Dette har vært med på å styrke båndene mellom de to karakterene, i tillegg til forholdet mellom Andreas og Kim Arne, ettersom Kim Arne ser på Jonas som sin elev.

Rundt byen der Tyrannen styrte finner man store, ville skoger der det lever og bor skapninger og ting som du ikke vil treffe. Du går heller store omveier rundt skogen enn å gå inn i skogen. Dersom du likevel må innom skogen benytter du kun de godt opplyste allfarveiene.

Robert er interessert i andre kulturer, og vil lære om dvergkulturen av Andreas. Det er slik de kjenner hverandre. Andreas på sin side vil lære om forholdet mellom alver og religion, som dermed er Andreas sin motivasjon til å henge med Robert.

Om sjelen: Folk ser på kropp og sjel som det samme. Brenning må til. Noe som er uten sjel kan gjøre seg verdig en sjel.

Resten av samfunnet: Mange små riker/bystater. Fungerer litt på samme måte som jarlene på 700-tallet i Norge. Spørsmålet opprørere spør seg er: Er dette bra for folket? Dette vil komme inn i spillet senere. Det er et føydalsystem der ingen er valgt av folket, men av gud.

Økonomi: Varierer fra samfunn til samfunn. Noen steder har eliten balletak, og det er slik det er i det samfunnet vi er i nå. Vi er alliert med den nye eliten etter revolusjonen, og det er fremdeles mye sosial nød blant vanlige folk. Dog er sosial likhet i sterk vekst.

Det er ett år siden revolusjonen. Landet er svakt, og er svært utsatt for eksterne angrep.

Kompaniet som vi er fungerer som riddere uten lanse (free lance), vi reiser rundt og gjør småjobber.

Main Page

After the Revolution JonasEian JonasEian